Świadczenia dla rodziców

 

 

 

BON ŻŁOBKOWY do 500 zł DLA GDAŃSKICH RODZIN

Okres na który przypada ustalenie prawa do świadczenia rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r, a kończy 31 sierpnia.

Bon należy składać każdego roku od 1 czerwca.

Bon będzie przyznawany na podstawie dochodów z roku poprzedzającego dany rok szkolny.

 

Wniosek należy złożyć:

Gdańskie Centrum Świadczeń

Dział Obsługi Mieszkańców

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

wyłącznie w formie papierowej,

lub

przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Powstańców Warszawskich 25

80-152 Gdańsk

 

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w roku 2022 będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tyś. na dziecko.

Dzieciom, które nie będą objęte wyżej wymienionym świadczeniem, ustawa przewiduje dofinansowanie do pobytu w żłobku/klubu dziecięcym w kwocie 400zł. Świadczenia to nie będą uzależnione od dochodów.


ul. mjr. Mieczysława Słabego 2/1B
Gdańsk Matarnia / Złota Karczma

 

ul. mjr. Mieczysława Słabego 2/01
Gdańsk Matarnia / Złota Karczma

 

Gdańsk Oliwa, ul. Grunwaldzka 551/2


tel. 502 384 814
email: biuro@radoscmaluszka.pl

Copyright: Radość Maluszka - Klub Dziecięcy Żłobek Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion